Quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống ERP

ERP (Enteprise Resource Planning – kế hoạch hoá nguồn lực doanh nghiệp) là bộ giải pháp công nghệ thông tin hiện đại, là một phần mềm hệ thống có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất. Đây là phương tiện sử dụng CNTT để quản lý tất cả các nguồn lực (nhân lực, sản xuất, tài chính, thương mại, …) của một tổ chức.phần mềm quản trị doanh nghiệp

Phần mềm ERP đảm nhận nhiệm vụ phân tích, kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực với nhiều mức độ cập nhật tùy thuộc yêu cầu của nhà quản lý.

Chính vì vậy khi mua một ERP-System bạn nhận được cùng một lúc 3 sản phẩm:

1) Ý tưởng quản lý

2) Chương trình phần mềm

3) Phương tiện kết nối để xây dựng mạng máy tính tích hợp

ERP với hệ thống phần mềm thống nhất, quản lý mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, kiểm toán, thống kê, phân tích, điều hành, ERP giúp theo dõi, tăng tính năng động, quản lý thông suốt, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của  môi trường bên ngoài. Triển khai thành công ERP sẽ tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Trong thuật ngữ ERP, hai chữ R và P đã thể hiện hầu như trọn vẹn ý nghĩa của giải pháp quản trị doanh nghiệp mới này.

R: Resource – Tài nguyên. Trong kinh doanh, resource là nguồn lực nói chung bao gồm cả tài chính, nhân lực và công nghệ. Tuy nhiên, trong ERP, resource còn có nghĩa là tài nguyên. Ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị công ty đòi hỏi bạn phải biến nguồn lực này thành tài nguyên.

  • Làm cho mọi phòng ban đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho công ty.
  • Hoạch định và xây dựng lịch trình khai thác nguồn lực của các bộ phận sao cho giữa các bộ phận luôn có sự phối hợp nhịp nhàng.
  • Thiết lập các quy trình khai thác đạt hiệu quả cao nhất.
  • Luôn cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình trạng nguồn lực của công ty.

P: Planning – Hoạch định, đây là khái niệm quen thuộc trong quản trị kinh doanh. Túy nhiên điều cần quan tâm là hệ ERP hỗ trợ công ty lên kế hoạch ra sao?phần mềm quản lý doanh nghiệp

Trước hết, phần mềm ERP tính toán và dự báo các khả năng có thể phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này cho phép công ty luôn có đủ vật tư sản xuất, mà vẫn không để lượng tồn kho quá lớn gây đọng vốn. ERP còn là công cụ hỗ trợ trong việc lên kế hoạch cho các nội dung công việc, nghiệp vụ cần thiết trong quá trình sản xuất kinh doanh như: hoạch định chính sách giá, các hình thức mua hàng, chiết khấu, tính được mô hình sản xuất tối ưu, hỗ trợ tính toán ra phương án mua nguyên liệu, … Đây là biện pháp giúp doanh nghiệp của bạn giảm thiểu sai sót trong các xử lý nghiệp vụ. Hơn nữa, ERP tạo ra mối liên kết văn phòng công ty – đơn vị thành viên, phòng ban – phòng ban và trong nội bộ các phòng ban, hình thành nên các quy trình xử lý nghiệp vụ mà mọi nhân viên trong công ty phải tuân theo.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here